نتیجه ای یافت نشد!

نابودگر 2 - روز داوری
همین حالا ببینید
اکشن, علمی تخیلی
یک سایبورگ، مشابه کسی که نتوانست سارا کانر را بکشد، اکنون باید از پسر ده سالهاش جان در برابر یک سایبورگ پیشرفتهتر و قدرتمندتر محافظت کند.
1991
نابودگر
همین حالا ببینید
اکشن, علمی تخیلی
یک سرباز انسانی از سال 2029 تا 1984 برای متوقف کردن یک ماشین کشتار سایبورگ تقریباً غیرقابل تخریب فرستاده می شود، که از همان سال فرستاده شد و برای اعدام زن جوانی برنامه ریزی شده است که پسر متولد نشده اش کلید نجات آینده بشریت است.
1984