نتیجه ای یافت نشد!

شرایط استفاده از اینترنت
شرایط استفاده از اینترنت
  • ترافیک مصرفی سایت هاب ویژن در صورت خرید اشتراک، به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • مشترکین اپراتور همراه اول میتوانند بدون نیاز به خرید اشتراک به کلیه محتواهای سایت هاب ویژن دسترسی داشته باشند که در این صورت ترافیک مصرفی این دسته از کاربران به صورت تمام بها محاسبه میگردد. البته مشترکین اپراتور همراه اول همواره اختیار دارند تا با تهیه اشتراک از اینترنت نیم بهای هاب ویژن بهره مند شوند.
  • ترافیک مصرفی سایت هاب ویژن برای سایر مشترکین اپراتورها و اینترنت های خانگی پس از ثبت نام و خرید اشتراک به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • در صورت استفاده از VPN، اینترنت مصرفی سایت هاب ویژن به صورت تمام بها محاسبه میگردد.